Disclaimer

Wij hebben veel tijd en energie gestoken in onze website en andere communicatie. Maar fouten maken is menselijk, en dit geld ook voor onze experts. Daarom deze disclaimer.

Disclaimer

Deze website is van Client Lab. Alle informatie die door Client Lab wordt gecommuniceerd, is met zorg opgesteld. We zijn echter, net als jij, mensen en kunnen daarom niet helemaal garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig en actueel is.

Bij het gebruik van deze website stem je in met onderstaande bepalingen, die van toepassing zijn op alle websites, waaronder deze, van Client Lab.

 • Op de inhoud van deze website is auteursrecht van toepassing. De inhoud is alleen bedoeld voor de geadresseerde of bezoeker. De inhoud van de website mag niet op enige manier worden gereproduceerd of gekopieerd.
 • Client Lab draagt er zorg voor de inhoud van deze website regelmatig bij te werken of aan te vullen. Desalniettemin is Client Lab niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • Client Lab staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
 • Client Lab is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website;
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 • Door het gebruik van deze website vrijwaart de gebruiker Client Lab van aanspraken in geval van schade;
 • Client Lab behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen;
 • Client Lab behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Client Lab niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van het wijzigen of beëindigen van de website;
 • Client Lab is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • Client Lab behoudt zich het recht om gebruikers zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens je bezoek aan de website worden algemene gegevens van je computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om je bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen.
 • De gebruiker vrijwaart Client Lab, de werknemers van Client Lab, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Client Lab
Melkhof 12, 2613KA Delft
06 – 517 438 09
info@clientlab.nl